Cuộc sống tròn đầy
Phụ đề: Kinh nghiệm sống đức tin Kitô Giáo
Tác giả: Phạm Quốc Văn
Ký hiệu Tác giả: PH-V
DDC: 248.2 - Cảm nghiệm, kinh nghiệm Tôn giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0003200
Nhà Xuất bản: Tôn giáo
Năm Xuất bản: 2009
Khổ sách: 18
Số trang: 137
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0029712
Nhà Xuất bản: Học viện Đaminh
Năm Xuất bản: 2003
Khổ sách: 20
Số trang: 164
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0029714
Nhà Xuất bản: Học viện Đaminh
Năm Xuất bản: 2003
Khổ sách: 20
Số trang: 164
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0029715
Nhà Xuất bản: Học viện Đaminh
Năm Xuất bản: 2003
Khổ sách: 20
Số trang: 164
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích