Cicero - On Moral Ends
Tác giả: Julia Annas
Ký hiệu Tác giả: AN-J
DDC: 182.01 - Triết học Hy Lạp trước Socrates
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0033192
Nhà Xuất bản: Cambridge University
Năm Xuất bản: 2004
Khổ sách: 20
Số trang: 158
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích