The Cambridge Companion to Early Greek Philosophy
Tác giả: A. A. Long
Ký hiệu Tác giả: LO-A
DDC: 182.01 - Triết học Hy Lạp trước Socrates
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0033314
Nhà Xuất bản: Cambridge University
Năm Xuất bản: 1999
Khổ sách: 20
Số trang: 424
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích