Living up to death
Tác giả: Paul Ricoeur
Ký hiệu Tác giả: RI-P
DDC: 128 - Nhân loại học
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0033335
Nhà Xuất bản: Chicago & London
Năm Xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 108
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích