The Course of Recognition
Tác giả: Paul Ricoeur
Ký hiệu Tác giả: RI-P
DDC: 121.01 - Lý thuyết về tri thức học
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0033390
Nhà Xuất bản: Harvard University
Năm Xuất bản: 2005
Khổ sách: 20
Số trang: 297
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích