Revue des sciences philosophiques et théologiques - N.1-2 - 2010/94
Phụ đề: Tạp chí triết học và thần học
Tác giả: Revue des sciences philosophi Theo
Ký hiệu Tác giả: RSPT
DDC: 210.5 - Ấn phẩm định kỳ nói chung về Tôn Giáo học
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: T94/N1-2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0003261
Nhà Xuất bản: Librairie philosophique J. Vrin
Năm Xuất bản: 2010
Khổ sách: 20
Tình trạng: Tham khảo
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích