Memory, History, Forgetting
Tác giả: Paul Ricoeur
Ký hiệu Tác giả: RI-P
DDC: 100 - 100- Triết học-Tâm lý học
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0033737
Nhà Xuất bản: The university of Chicago
Năm Xuất bản: 2004
Khổ sách: 20
Số trang: 642
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích