The Greek City States A Sourcebook
Tác giả: P. J. Rhodes
Ký hiệu Tác giả: RH-P
DDC: 182.01 - Triết học Hy Lạp trước Socrates
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0033773
Nhà Xuất bản: Cambridge University
Năm Xuất bản: 2007
Khổ sách: 20
Số trang: 339
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích