The role of the Christian family tn the modern world
Tác giả: John Paul II
Ký hiệu Tác giả: JO-P
DDC: 262.9 - Giáo hội học, giáo luật và kỷ luật
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0000293
Nhà Xuất bản: Pauline
Khổ sách: 12
Số trang: 136
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích