Pars Prima - Praenotiones Generales
Tác giả: Praenotiones
Ký hiệu Tác giả: PRA
DDC: 262.9 - Giáo hội học, giáo luật và kỷ luật
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0000295
Nhà Xuất bản: Marietti
Khổ sách: 20
Số trang: 183
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích