Revue des sciences philosophiques et théologiques - N.1-2 - 2005/89
Phụ đề: Tạp chí triết học và thần học
Tác giả: Revue des sciences philosophi Theo
Ký hiệu Tác giả: RSPT
DDC: 210.5 - Ấn phẩm định kỳ nói chung về Tôn Giáo học
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: T89/N1-2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0000302
Nhà Xuất bản: Librairie philosophique J. Vrin
Năm Xuất bản: 2005
Khổ sách: 22
Tình trạng: Tham khảo
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích