Sollicitudo Rei Socialis - Encyclical Letter of the His Holiness John Paul II
Tác giả: John Paul II
Ký hiệu Tác giả: JO-P
DDC: 262.9 - Giáo hội học, giáo luật và kỷ luật
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0000308
Nhà Xuất bản: Daughters of St Paul
Năm Xuất bản: 1996
Khổ sách: 20
Số trang: 102
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích