Proclaiming justice and peace
Tác giả: Michael Walsh
Ký hiệu Tác giả: WA-M
DDC: 262.1 - Các viên chức trong Giáo hội
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0035288
Nhà Xuất bản: Twenty-Third Publications
Năm Xuất bản: 1991
Khổ sách: 22
Số trang: 522
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích