Revue des sciences philosophiques et théologiques - 90,4
Phụ đề: Tạp chí triết học và thần học
Tác giả: Berceville G.
Ký hiệu Tác giả: BE-G
DDC: 210.5 - Ấn phẩm định kỳ nói chung về Tôn Giáo học
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: 90-4
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0000309
Nhà Xuất bản: Librairie philosophique J. Vrin
Năm Xuất bản: 2006
Khổ sách: 22
Số trang: 847
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích