The week of salvation - History and traditions of Holy week
Tác giả: James Monti
Ký hiệu Tác giả: MO-J
DDC: 263.92 - Tuần Thánh
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0035698
Nhà Xuất bản: Our Sunday Visitor
Năm Xuất bản: 1993
Khổ sách: 22
Số trang: 445
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích