Tin Mừng năm C - T3: Mùa Chay tuần Thánh
Tác giả: Tin Mừng
Ký hiệu Tác giả: TIN
DDC: 263.92 - Tuần Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: Năm C/T3
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0035767
Nhà Xuất bản: UBĐKCG Yêu nước VN TPHCM
Năm Xuất bản: 1989
Khổ sách: 20
Số trang: 118
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0035768
Nhà Xuất bản: UBĐKCG Yêu nước VN TPHCM
Năm Xuất bản: 1989
Khổ sách: 20
Số trang: 118
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích