L'Église en prière - T.1: Principes de la liturgie
Tác giả: L'église en prière, Aimé Georges Martimort
Ký hiệu Tác giả: EGLI
DDC: 260.01 - Phụng vụ Tổng quát
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: Litu -T.1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0035936
Nhà Xuất bản: Desclée
Năm Xuất bản: 1983
Khổ sách: 22
Số trang: 310
Tình trạng: Tham khảo
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích