L'Église en prière - Introduction à la Liturgie
Tác giả: L'église en prière
Ký hiệu Tác giả: EGLI
DDC: 260.01 - Phụng vụ Tổng quát
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: Litu
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0036247
Nhà Xuất bản: Desclee & Cie
Khổ sách: 20
Số trang: 949
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích