Bảy bí tích
Tác giả: Bí tích
Ký hiệu Tác giả: BIT
DDC: 265 - Bí tích, nghi lễ và điều luật Tôn giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0036445
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Khổ sách: 25
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích