La musique de l'Esprit
Tác giả: Michel - Robert Bous O.P
Ký hiệu Tác giả: BO-M
DDC: 265 - Bí tích, nghi lễ và điều luật Tôn giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0036450
Nhà Xuất bản: Cerf
Năm Xuất bản: 1998
Khổ sách: 20
Số trang: 98
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích