Lời Chúa và suy niệm trong thánh lễ an táng
Tác giả: Lời
Ký hiệu Tác giả: LờI
DDC: 265 - Bí tích, nghi lễ và điều luật Tôn giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0036453
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Năm Xuất bản: 1994
Khổ sách: 19
Số trang: 86
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích