Mục vụ bí tích giải tội
Tác giả: Gabriel Hopfenbeck
Ký hiệu Tác giả: HO-G
DDC: 265 - Bí tích, nghi lễ và điều luật Tôn giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0036464
Nhà Xuất bản: Salvator
Khổ sách: 20
Số trang: 160
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0036465
Nhà Xuất bản: Salvator
Khổ sách: 20
Số trang: 160
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0036466
Nhà Xuất bản: Salvator
Khổ sách: 20
Số trang: 164
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích