De sacramentis in communi et in speciali de novissimis
Tác giả: Eduardo Hugon
Ký hiệu Tác giả: HU-E
DDC: 265 - Bí tích, nghi lễ và điều luật Tôn giáo
Ngôn ngữ: Latin
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0036467
Nhà Xuất bản: P. Lethielleux, Paris
Năm Xuất bản: 1927
Khổ sách: 20
Số trang: 967
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0036468
Nhà Xuất bản: P. Lethielleux, Paris
Năm Xuất bản: 1927
Khổ sách: 20
Số trang: 967
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích