Các bí tích: Thêm sức, Xức dầu, Hôn phối, Truyền chức Thánh
Tác giả: Đỗ Xuân Quế
Ký hiệu Tác giả: DO-Q
DDC: 265 - Bí tích, nghi lễ và điều luật Tôn giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0036472
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Năm Xuất bản: 1998
Khổ sách: 20
Số trang: 132
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0036473
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Năm Xuất bản: 1998
Khổ sách: 20
Số trang: 132
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích