Nghi thức an táng
Tác giả: Nghi thức
Ký hiệu Tác giả: NGH
DDC: 265 - Bí tích, nghi lễ và điều luật Tôn giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0036489
Nhà Xuất bản: Tòa giám mục TP.HCM
Năm Xuất bản: 1996
Khổ sách: 20
Số trang: 189
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0067142
Nhà Xuất bản: Tòa giám mục TP.HCM
Năm Xuất bản: 1996
Khổ sách: 20
Số trang: 190
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0081139
Nhà Xuất bản: TpHCM
Năm Xuất bản: 1996
Khổ sách: 20
Số trang: 190
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích