Théologies: Traité des sacrements - I. Baptême et sacrementalité 2
Tác giả: Jean-Philippe Revel
Ký hiệu Tác giả: RE-
DDC: 265 - Bí tích, nghi lễ và điều luật Tôn giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: T1.2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0036496
Nhà Xuất bản: Cerf
Năm Xuất bản: 2005
Khổ sách: 22
Số trang: 810
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích