Synopsis theologiae dogmaticae specalis
Tác giả: Synopsis
Ký hiệu Tác giả: SYN
DDC: 265 - Bí tích, nghi lễ và điều luật Tôn giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0036504
Nhà Xuất bản: Không có
Năm Xuất bản: 1893
Khổ sách: 20
Số trang: 642
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích