Sách sắc
Tác giả: Sắc
Ký hiệu Tác giả: SAC
DDC: 265 - Bí tích, nghi lễ và điều luật Tôn giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0036508
Nhà Xuất bản: Ninh Phú Đường- ĐP Tây
Năm Xuất bản: 1875
Khổ sách: 22
Số trang: 169
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích