Nghi lễ rửa tội trẻ nhỏ và xức dầu bệnh nhân
Tác giả: Nghi Lễ
Ký hiệu Tác giả: NGH
DDC: 265 - Bí tích, nghi lễ và điều luật Tôn giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0036568
Nhà Xuất bản: UB giám mục về phụng vụ
Năm Xuất bản: 1970
Khổ sách: 16
Số trang: 166
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0073970
Nhà Xuất bản: UB giám mục về phụng vụ
Năm Xuất bản: 1970
Khổ sách: 15
Số trang: 166
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích