Nghi thức: Ban tác vụ đọc sách và giúp lễ, tiếp nhận vào số các thỉnh nguyện viê
Tác giả: Nghi thức
Ký hiệu Tác giả: NGH
DDC: 265 - Bí tích, nghi lễ và điều luật Tôn giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0036569
Nhà Xuất bản: UB giám mục về phụng vụ
Năm Xuất bản: 1974
Khổ sách: 15
Số trang: 149
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích