Bí tích đại cương
Tác giả: A. Drexel, sj
Ký hiệu Tác giả: DR-A
DDC: 265 - Bí tích, nghi lễ và điều luật Tôn giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0036583
Nhà Xuất bản: Giáo hoàng Học Viện Pio X, Dalat
Khổ sách: 25
Số trang: 147
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0036584
Nhà Xuất bản: Giáo hoàng Học Viện Pio X, Dalat
Năm Xuất bản: 1970
Khổ sách: 26
Số trang: 149
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích