Pastoral foundations of the sacraments
Tác giả: Gregory L. Klein
Ký hiệu Tác giả: KL-G
DDC: 265 - Bí tích, nghi lễ và điều luật Tôn giáo
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0036653
Nhà Xuất bản: Paulist Press
Năm Xuất bản: 1998
Khổ sách: 22
Số trang: 190
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích