A shepherd speaks
Tác giả: Bishop Fabian Bruskewitz
Ký hiệu Tác giả: BR-F
DDC: 268 - Giáo dục Tôn giáo - Giáo lý
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0036798
Nhà Xuất bản: Ignatius Press
Khổ sách: 20
Số trang: 420
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích