Cahiers - 4: Dimensions culturelles de la catechese
Tác giả: H. Boucherie
Ký hiệu Tác giả: BO-H
DDC: 268 - Giáo dục Tôn giáo - Giáo lý
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: N.4
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0036800
Nhà Xuất bản: Desclee
Năm Xuất bản: 1989
Khổ sách: 22
Số trang: 206
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích