A Catholic Catechism
Tác giả: Catholic
Ký hiệu Tác giả: CAT
DDC: 268 - Giáo dục Tôn giáo - Giáo lý
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0036803
Nhà Xuất bản: Herder and Herder, New York
Năm Xuất bản: 1959
Khổ sách: 18
Số trang: 414
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích