Centre National de l'Enseignement Religieux - Souffrir: La foi au pied du mur
Tác giả: Jean-Marie Bertholle
Ký hiệu Tác giả: BE-J
DDC: 268 - Giáo dục Tôn giáo - Giáo lý
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0036804
Nhà Xuất bản: Cerf
Năm Xuất bản: 1990
Khổ sách: 20
Số trang: 137
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0036856
Nhà Xuất bản: Cerf
Năm Xuất bản: 1990
Khổ sách: 20
Số trang: 137
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích