Câu đố thánh kinh toàn thư - 670 câu vấn đáp, trò chơi ráp từ ngữ
Nguyên tác: The complete Bible Quiz Book
Tác giả: Dan Carlinsky
Ký hiệu Tác giả: CA-D
DDC: 268 - Giáo dục Tôn giáo - Giáo lý
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0036805
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 194
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0036806
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 194
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích