Pour dire Le Credo
Tác giả: Jean - Noel Bezancon
Ký hiệu Tác giả: BE-J
DDC: 268 - Giáo dục Tôn giáo - Giáo lý
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0036807
Nhà Xuất bản: Cerf
Năm Xuất bản: 1987
Khổ sách: 20
Số trang: 171
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích