150 câu vấn đáp về giáo lý công giáo
Nguyên tác: Fêtes et Saisons
Tác giả: Câu
Ký hiệu Tác giả: CAU
Dịch giả: Trần Thiị Quỳnh Giao
DDC: 268 - Giáo dục Tôn giáo - Giáo lý
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0036808
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Năm Xuất bản: 1990
Khổ sách: 20
Số trang: 58
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0036809
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Năm Xuất bản: 1990
Khổ sách: 20
Số trang: 58
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích