Centre National de l'Enseignement Religieux: Vivre ensemble en Eglise
Tác giả: Jean-Marie Bertholle
Ký hiệu Tác giả: BE-J
DDC: 268 - Giáo dục Tôn giáo - Giáo lý
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0036810
Nhà Xuất bản: Cerf
Năm Xuất bản: 1987
Khổ sách: 20
Số trang: 79
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0036853
Nhà Xuất bản: Cerf
Năm Xuất bản: 1987
Khổ sách: 20
Số trang: 79
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích