Cahiers - 1: Catechismes, memoire d'un temps: 1687
Tác giả: F. Brossier
Ký hiệu Tác giả: BR-F
DDC: 268 - Giáo dục Tôn giáo - Giáo lý
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: N1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0036814
Nhà Xuất bản: Desclee
Năm Xuất bản: 1988
Khổ sách: 20
Số trang: 157
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích