Hướng dẫn học sinh đi vào Thánh kinh
Tác giả: Bùi Hữu Thư
Ký hiệu Tác giả: BU-T
DDC: 268 - Giáo dục Tôn giáo - Giáo lý
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0036811
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Năm Xuất bản: 1999
Khổ sách: 20
Số trang: 148
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0036812
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Năm Xuất bản: 1999
Khổ sách: 20
Số trang: 148
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích