The Catholic Faith Catechism
Tác giả: Catholic
Ký hiệu Tác giả: CAT
DDC: 268 - Giáo dục Tôn giáo - Giáo lý
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0036813
Nhà Xuất bản: Manila
Năm Xuất bản: 1994
Khổ sách: 19
Số trang: 486
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích