Catechisme de l'Eglise Catholique
Tác giả: Catechism
Ký hiệu Tác giả: CAT
DDC: 268 - Giáo dục Tôn giáo - Giáo lý
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0036815
Nhà Xuất bản: Mame/Plon
Năm Xuất bản: 1992
Khổ sách: 20
Số trang: 676
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích