Cahiers - 2: La morale en catechese
Tác giả: J. Briend
Ký hiệu Tác giả: BR-J
DDC: 268 - Giáo dục Tôn giáo - Giáo lý
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: N2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0036816
Nhà Xuất bản: Cerf
Năm Xuất bản: 1988
Khổ sách: 20
Số trang: 118
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích