Théologie de la mission: Repères pour la mission chrétienne
Tác giả: Klauspeter Blaser
Ký hiệu Tác giả: BL-K
DDC: 268 - Giáo dục Tôn giáo - Giáo lý
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0036817
Nhà Xuất bản: Cerf
Năm Xuất bản: 2000
Khổ sách: 22
Số trang: 512
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích