Catechisme de l'Eglise Catholique - Intro. du Cardinal Joseph Ratzinger
Tác giả: Abrégé
Ký hiệu Tác giả: AB-
DDC: 268 - Giáo dục Tôn giáo - Giáo lý
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0036818
Nhà Xuất bản: Cerf, Paris
Năm Xuất bản: 2005
Khổ sách: 21
Số trang: 290
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích