Théologies: Théologie catéchuménale
Tác giả: Henri Bourgeois
Ký hiệu Tác giả: BO-H
DDC: 268 - Giáo dục Tôn giáo - Giáo lý
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0036820
Nhà Xuất bản: Cerf
Năm Xuất bản: 2007
Khổ sách: 22
Số trang: 324
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích