Catechismus Catholicae Ecclesiae
Tác giả: Catechismus
Ký hiệu Tác giả: CAT
DDC: 268 - Giáo dục Tôn giáo - Giáo lý
Ngôn ngữ: Latin
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0036821
Nhà Xuất bản: Libreria Editrice Vaticana
Năm Xuất bản: 1997
Khổ sách: 21
Số trang: 950
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0081742
Nhà Xuất bản: Libreria Editrice Vaticana
Năm Xuất bản: 1997
Khổ sách: 21
Số trang: 950
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích