Catechism of the Catholic Church - United States Catholic Conference
Tác giả: Catechism
Ký hiệu Tác giả: CAT
DDC: 268 - Giáo dục Tôn giáo - Giáo lý
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0036823
Nhà Xuất bản: Libreria Editrice Vaticana
Năm Xuất bản: 1994
Khổ sách: 22
Số trang: 804
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0036847
Nhà Xuất bản: Libreria Editrice Vaticana
Năm Xuất bản: 1994
Khổ sách: 23
Số trang: 804
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích